JAVNI POZIV ZA OCD/NVO U PODRUČJU JAVNIH FINANSIJA

BALKAN MONITORING PUBLIC FINANCES_LOGO

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE:

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/

NEVLADINE ORGANIZACIJE

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”

BMPF poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine, da podnesu prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima projekta Balkan Monitoring Public Finances i u fokusu imaju sljedeće prioritetne oblasti:

  1. Osnažiti NVO kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, nadgledanja javnih finansija, davanja prijedloga i učestvovanja u procesima kreiranja politika, podizanja svijesti javnosti, olakšavanje diskusije sa političkim akterima i drugim relevantnim stakeholderima, komunikacija i zagovaranje za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija
  2. Podržati medije da komuniciraju i adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije
  3. Podstaknuti stručnjake da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije
  4. Kreirati platforme za saradnju ili podržati umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa politike i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Projekti podobni  za ovaj javni  poziv su oni čiji traženi budžeti budu između 4.000 EUR i 8.000 EUR.

Projekat BMPF zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume. Raspoloživa sredstva za ovaj poziv su 45.600 EUR.

Trajanje projekta može biti između 4 i 6 mjeseci, i projekti moraju biti implementirani u periodu od decembra/2018 i maja/2019. Aktivnosti koje su se desile prije ovog datuma ne mogu biti finansirane.

Učestvovanje u ovom javnom pozivu otvoreno je za sve na jednakoj osnovi, za OCD i NVO (udruženja ili fondacije) formalno registrovane u Bosni i Hercegovini, Crnojg Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva mogu pronaći detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijume za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante, što je sastavni dio dokumentacije javnog poziva.

Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. Novembar u 12:00 sati.

Za Bosnu i Hercegovinu projektni prijedlozi bi trebali biti predati na bosanskom jeziku. Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces u BiH je Centar za ekologiju i energiju.

Najava poziva_bhs

Smjernice za javni poziv_bhs

A1_Aplikaciona forma_bhs

A2_Pregled budzeta_bhs

A4_Administrativna identifikaciona forma_bhs

A5_Financijska identifikacijska forma_bhs

A6_Izjava o podobnosti_bhs

A7_Lista za provjeru_bhs

Za Kosovo projektni prijedlozi mogu biti predati na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.  Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces na Kosovu je BIRN Kosovo.

Albanski

Announcement_alb

Guidelines for the public call_alb

A1_Formulari i aplikimit_alb

A2_Ndarja e buxhetit_alb

A4_Formular per identifikim administrativ_alb

A5_Formular per identifikim financiar_alb

A6_Deklarata e pershtatshmerise_alb

A7_Lista kontrolluese_alb

Srpski

Najava poziva_srb_kosovo

Smernice za javni poziv_sr_kosovo

A1_Aplikacioni_formular_srb_kosovo

A2_Pregled budzeta_srb_kosovo

A4_Administrativni identifikacioni formular_srb_kosovo

A5_Finansijsijski identifikacijski formular_srb_kosovo

A6_Izjava o podobnosti_srb_kosovo

A7_Lista za proveru_srb_kosovo

Engleski

Announcement_eng_kosovo

Guidelines for the public call_eng_kosovo

A1_Project proposal_eng_kosovo

A2_Budget Breakdown_eng_kosovo

A4_Administrative identification form_eng_kosovo

A5_Financial identification form_eng_kosovo

A6_Eligibility statement_eng_kosovo

A7_Check list_eng_kosovo

Za Makedoniju projektni prijedlozi trebaju biti predati na engleskom jeziku.   Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces u Makedoniji je Analitika.

Announcement_mkd

Guidelines for the public call_mkd

A1_Project proposal_mkd

A2_Budget Breakdown_mkd

A4_Administrative identification form_mkd

A5_Financial identification form_mkd

A6_Eligibility statement_mkd

A7_Check list_mkd

Za Crnu Goru projektni prijedlozi trebaju biti predati na crnogorskom jeziku.   Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces u Crnoj Gori je MANS.

Najava poziva_cg

Smjernice za javni poziv_cg

A1_Aplikaciona forma_cg

A2_Pregled budzeta_cg

A4_Administrativna identifikaciona forma_cg

A5_Finansijska identifikaciona forma_cg

A6_Izjava o podobnosti_cg

A7_Kontrolna lista_cg

Za Srbiju projektni prijedlozi trebaju biti predati na srpskom jeziku.   Partnerska organizacija koja će voditi cijeli proces u Srbiji je Fractal.

Poziv-za-aplikante_sr

Smernice za javni poziv_sr

A1_APLIKACIONI-FORMULAR_sr

A2_Pregled budzeta – SRB

A4_Administrativni identifikacioni formular – srb

A5_Finansijski identifikacioni formular – srb

A6_Izjava o podobnosti – SRB

A7_Lista-za-proveru_sr

JEZIK/LANGUAGE