ŠIRENJE ZNANJA O TRAUMI JE PUT KA NJENOM PREOVLADAVANJU

Kada smo se suočili sa strahovitim posljedicama rata po mentalno zdravlje stanovništva, posebno djece i omladine, imali smo malo znanja o samoj prirodi ratne psiho-traume te adekvatnoj pomoći i podršci osobama koje pate od njenih posljedica. Na našim južno-slavenskim jezicima gotovo da nije postojala literatura koja tretira ovu problematiku. Znanja smo opet morali da uvozimo.

Nakon nekoliko godina rada, Fondacija Krila nade/Wings of Hope je 2002. godine pokrenula izdavanje Zbornika radova i informacija o psihosocijalnoj podršci djeci i omladini u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Traumaterapija danas”, sa željom da okupi i prezentira naša bosansko-hercegovačka iskustva, kao i da aktualizira određena pitanja i probleme osoba koje pate od posljedica rata. “Traumaterapija danas” je zamišljena i kao korisno informativno-stručno štivo, svima onima koji se bave psihosocijalnom podrškom djeci i mladima.

 • Brošura-Škola za sve
  KN_Skolazasve_Brosura.pdf [PDF 663 KB]
 • knijga – “TRAUMATERAPIJA DANAS”
  zbornik radova o psihosocijalnoj podršci djeci i omladini u BiH,
  broj 01/2002, 108 stranica, lokalni jezik,
  t-terapia-01.pdf [PDF 45 KB]
 • knijga – “TRAUMATERAPIJA DANAS”
  broj 02/2003, 116 stranica, lokalni jezik
  t-terapia-02.pdf [PDF 45 KB]
 • knijga – “BOSNA I HERCEGOVINA PRIJE STO GODINA U RIJEČI I SLICI”
  184 stranica, lokalni jezik, njemački, engleski
  bih-100god.pdf [PDF 49 KB]
 • DVD – “Kinderen zijn de toekomst”
  (Djeca su budućnost), 20. min, nizozemski