Projekat: Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je da se poboljša odgovornost i transparentnost javnih finansija u ciljanim zemljama te da se ojača uloga i glas civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije koje rade u ovom polju.

Specifični ciljevi projekta

 1. Poboljšati znanje organizacija civilnog društva o javnim finansijama i međunarodnim finansijskim institucijama i poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;
 2. Izgraditi znanje u zagovaranju za održivost, transparentnost i odgovornost javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;
 3. Povećati umreženost i saradnju organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija na regionalnom i nivou Evropske Unije;
 4. Zagovarati transparentnost, odgovornost i efikasnost javnih institucija u javnim finansijama;
 5. Postići veći fokus na potrebama građana u kreiranju politika;
 6. Poboljšati razumijevanje medija i šire javnosti o izazovima u javnim finansijama i utjecaju međunarodnih finansijskih institucija.

Ciljne grupe projekta

 • Organizacije civilnog društva i grassroots organizacije u ciljnim zemljama koje nadgledaju ili žele da nadgledaju javne finansije;
 • Vlasti/donosioci odluka (parlamenti, ministarstva, državni službenici, ključno osoblje međunarodnih javnih institucija, institucija Evropske U..) u zemljama gdje se provodi projekat ili u Evropskoj Uniji;
 • Mediji, uglavnom domaći i međunarodni mediji, ali i lokalni i regionalni mediji, uključujući i online medije.

Krajnji korisnici

 • Organizacije civilnog društva i grassroot organizacije u ciljnim zemljama koje postaju priznate od strane vlasti kao efikasni i odgovorni, nezavisni akteri koji mogu ravnopravno sudjelovati u dijalogu sa vlastima;
 • Vlasti u zemljama u kojima se provodi projekat i u Evropskoj Uniji, koji će imati koristi od konstruktivnih analiza koje ukazuju na neefikasnosti i nisku transparentnost u javnim finansijama i preporuka kako je moguće otkloniti probleme;
 • Javnost, npr. građani ciljanih zemalja koji plaćaju poreze, koji će se trošiti transparentije i efikasnije.

Očekivani rezultati projekta

 • Poboljšano znanje i kapaciteti organizacija civilnog društva u dostavljanju prijedloga novih politika, analiza i osigurano sudjelovanje u donošenju odluka o javnim finansijama i drugim specifičnim temama;
 • Javne institucije prepoznaju ulogu organizacija civilnog društva u osiguranju izvršavanju vlasti i uključivanju prijedloga novih politika;
 • Građani dobro razumiju teme projekta;
 • Jačanje organizacionih kapaciteta kako bi se osiguralo nadgledanje i procjena utjecaja rada organizacija i održavanje mreže;
 • Uspostavljeno održiva mreža koja je u mogućnosti da regionalno nadgleda, prati, i analizira različite politike i procese, prepoznavajući ključne probleme, predlagajući rješanja i zagovarajući promjene.