Fondacija Wings of Hope osnovana je u Waassenaaru/Nizozemska 1994. godine. Da bi se potom otvorili uredi u Minhenu/Njemačka i Sarajevu/BiH. Prisustvo organizacije “Wings of Hope” u Bosni i Hercegovini počelo je za vrijeme prvih mjeseci 1995. različitim oblicima pomoći stanovnicima glavnog grada, Sarajeva. Djeca su postala najvećim žrtvama ratnog ludila. Njihovo je djetinjstvo prekinuto, škole su zatvorene ili su samo imitacija školskog sistema. Do kraja rata, samo u Sarajevu, ubijeno je je više od 1600 djece u starosti od 1 do 16 godina.
U općoj ugroženosti najteže je bilo djeci koja su ostala bez roditeljske brige, koja su sama i napuštena, ometena u psihičkom razvojuu i smještena u ostacima dviju ustanova: u Dječijem domu “Bjelave” ( siročad ) i u Zavodu za posebni odgoj i obrazovanje “Mjedenica” ( djeca s poteškoćamas u razvoju ). Jedan od prvih projekata Fondacije Wings of Hope u Bosni i Hercegovini bila je obnova ovih dviju institucija.

Prvi programi psihosocijalne pomoći pokreću se 1996. godine u vrtićima, osnovnim školama /Reintegracija učenika povratnika u školski sistem/ i radom sa mladim ljudima/Pomirenje kroz detraumatizaciju/. U okviru projekta “Reintegracija učenika povratnika u školski sistem” obnovljena je Osnovna škola u selu Rizvanovići kod Prijedora.

Od 2000. godine Wings of Hope kreće sa intenzivnim programom rada sa teško traumatiziranom djecom u osnovnim školama u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Kroz program za mlade “Pomirenje kroz detraumatizaciju” intenzivira se rad i sa ovom populacijom te se 2002. godine pokreće prvi međunarodni omladinski mirovno-edukativni kamp na Bjelašnici sa 250 učesnika iz BiH i regije.  U periodu od 2002.-2009., Wings of Hope uspješno organizira osam međunarodnih kampova za omladinu.

Krajem 2003. godine u Sarajevu je otvoren Wings of Hope Centar za psihosocijalnu podršku djeci i omladini.

U martu 2004.godine Ured u Sarajevu je transformiran u bosansku Fondaciju za pomoć žrtvama rata “Krila Nade/Wings of Hope”

U proteklih deset godina rada programi Fondacije Wings of Hope u Bosni i Hercegovini imali su oko 17.000 korisnika, na njima je radilo oko 700 implementatora i odvijali su se u preko 60 vrtića, osnovnih i srednjih škola te lokalnih nevladinih organizacija.  Kontinuirana edukacija sopstvenih uposlenika, kao i psihologa, pedagoga, neuropsihijatara iz cijele BiH iz oblasti terapijskog rada sa ratom traumatiziranom djecom i omladinom je najvažniji dio rada Fondacije.