VOLONTERIZAM

Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.

Fondacija „Krila nade/ Wings of Hope”, BiH u svoje aktivnosti redovno uključuje i volontere, na taj način osobe koje se volonterski angažuju dobijaju neprocjenjivu satisfaciju koja dolazi iz mogućnosti da budu korisni drugim pojedincima i društvu u cijelini, a ujedno postaju dio grupe ljudi koji imaju iste humanističke ciljeve i oplemenjuju se novim iskustvima.

Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku razvijenih zemalja, zemalja u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije. Ponos i osnova mnogih nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja itd., predstavljaju upravo ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju.

Još jedna prilika za volontiranje je program Erasmus+. Erasmus+ najveći je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti evropskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada na području mladih i sporta. Mladim osobama nudi mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, razvijanja svojih interpersonalnih vještina, kao i povećanje zapošljivosti kroz različite oblike suradnje, osposobljavanja i umrežavanja unutar i izvan Evrope.

U okviru Ključne aktivnosti 1 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Erasmus+ mladim osobama nudi mogućnosti sudjelovanja u inozemnim aktivnostima koje uključuju:
• Razmjene mladih
• Evropsku volontersku službu
• Mobilnost omladinskih radnika
• Projekte Evropske volonterske službe velikih razmjera
• Aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja
• Promatranje rada

U okviru Ključne aktivnost 2 Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, organizacijama mladih i za mlade nude se mogućnosti sudjelovanja u:
• Strateškim partnerstvima na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
• Transnacionalnim inicijativama mladih
• Koaliciji znanja
• Koaliciji sektorskih vještina
• Izgradnji kapaciteta na području visokoškolskog obrazovanja i omladine

U okviru Ključne aktivnosti 3 Podrška reformi politika izvodi se samo jedna aktivnost:
• Strukturirani dijalog: susreti mladih ljudi i donositelja odluka na području omladine

Evropski volonterski servis (EVS), daje mladim mogućnost da borave u nekoj drugoj državi do 12 mjeseci i tamo volontiraju u izabranoj organizaciji na području, koje ih zanima. Osim organizacije u drugoj državi u kojoj će volonter/ka obavljati EVS, mora također imati organizaciju koja ga šalje na EVS iz zemlje iz koje dolazi. Može ih pronaći u bazi akreditovanih organizacija. Treba istaći da je EVS namijenjen mladima od 17 do 30 godina, a da su aktivnosti volontera/ke osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji gde se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan obrazovni cilj za samog/u volontera/ku. Tokom svog boravka volonter/ka dobija i finansijsku naknadu, namijenjenu za pokrivanje osnovnih troškova volontera/ke, zatim pohađa časove jezika te radi sa mentorom.

Fondacija Krila nade je akreditovana od septembra 2013 godine da prima i šalje volontere na EVS. Tokom 2014 i 2015 godine Fondacija je primila ukupno 6 volontera. Nakon što volonteri završe svoj EVS, Fondacija objavi njihove priče kako bi mladi u BiH mogli da pročitaju iz prve ruke šta je to EVS. A naravno ćemo priče naših volontera nastaviti objavljivati i u budućnosti.

Ovdje možete pročitati priču EVS volontera iz Irske Paula Cleary-a.