NIKADA VIŠE!!!

Ideja o osnivanju Fondacije Wings of Hope nastala je 1994. godine u okviru Kuratorija Memorijalnog Centra Dachau, od strane potomaka nekadašnjih zatvorenika zgroženih ratnim stradanjima djece u Bosni i Hercegovini. Ideja je ubrzo realizovana u Sarajevu zahvaljujući izuzetnom angažmanu prof. Ejuba Čehića, jednog od osnivača Fondacije Wings of Hope, BiH.

“Tretman ratnih trauma je dug proces. Trajaće generacijama. Ja vidim ovu reakciju uma kao normalnu ljusku reakciju na nenormalna dešavanja. Stoga ne trebamo osjećati stid kada se, jednog dana, osjećamo nesretnima, krivima zato što smo živi, zato što ne možemo uživati u životu, ako imamo noćne more ili druge nimalo prijatne reakcije. Smatramo, da će pomoć biti potrebna, dugi niz godina, onima koji su izravno zahvaćeni, kategoriji koju nazivamo “prva generacija”, kao i njihovom potomstvu, oni koje nazivamo “druga generacija”. Wings of Hope, osnovan sa ovom svrhom, predan je svom radu.”

–         Gospodin Pieter Dietz de Loos –
Osnivač Wings of Hope International