SVJETSKA ISKUSTVA INTEGRIRANA U BOSANSKU STVARNOST

U Fondaciji su uposleni iskusni psihoterapeti različitih psihoterapijskih pravaca, profesionalni edukatori, kao i kolege saradnici iz drugih pomagačkih profesija.

Danas, generalni problem obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini je da daje previše teorijskog, a nimalo praktičnog znanja. Tako da naši Univerziteti obrazuju psihologe, koji u toku studija nisu imali prilike ni vidjeti klijenta i njihov najveći domet može biti dijagnostički rad. Opozicija ovome jesu neuropsihijatri koji njeguju medicinski pristup tj. terapiju medikamentima, čime tretiraju posljedice, a ne stvarne uzroke problema. Sve i da žele da nešto više učine, nisu u mogućnosti usljed pretrpanosti klinika na kojima rade.

Stoga, Fondacija Wings of Hope kontinuirano radi na educiranju profesionalaca koji koriste multisistemski pristup u kojem je plan tretmana podređen potrebama individue, a dobrobit pojedinca i njegove porodice apsolutni prioritet.

Pored toga, što posvećujemo posebnu pažnju internoj edukaciji, Fondacija „Krila nade/ Wings of Hope” organizira eksternu edukaciju za profesionalce, psihologe, neuropsihijatre, pedagoge, školske nastavnike i volontere iz oblasti multististemskog intergativnog individualiziranog pristupa u radu sa klijentima.

Sa svojim programima edukacije Krila nade/Wings of Hope ima ostvarenu saradnju sa renomiranim svjetskim centrima,  koji se teorijski i praktično bave psihosocijalnom problematikom

Fondacija Krila nade Wings of Hope je do sada educirala 25 stručnjaka iz BiH iz oblasti psihotraumatologije i trauma-centrirane psihoterapije, edukaciji iz primjene EMDR tehnike u radu sa djecom i omladinom te u suradnji sa domaćim nevladinim organizacijama Vive Žene-Tuzla i OKC-Banja Luka edukaciju iz tehnike Terapeutske bajke i njihova primjena u radu sa djecom.