Prvo izdanje novina Fondacije Krila nade

Da li Vas zanimaju projekti Fondacije Krila nade i želite nešto više saznati o budućim planovima?

Pročitajte prvo izdanje novina Fondacije Krila nade, koje je pripremio Sebastian, dugoročni ESC volonter iz Njemačke.

BestNew Newspaper edited EH-1-6-page-001

Novine su dostupne ovdje.