Vježbajte njemački jezik

rad ucenika

Da li želite da vježbate njemački jezik sa nama?

Pročitajte priču koju je pripremila naša volonterka iz Njemačke, odgovorite na postavljena pitanja i pošaljite odgovore na naš email: info@wings-of-hope.ba sa naznakom Vježba njemački jezik 1.

Nakon par dana poslat ćemo Vam pregledanu verziju na vašu email adresu.

Priča 1: Mutig Mutig

Podijeli