Vježbajte njemački jezik

Da li želite da vježbate njemački jezik sa nama? Pročitajte priču koju je pripremila naša volonterka iz Njemačke, odgovorite na postavljena pitanja i pošaljite odgovore na naš email: info@wings-of-hope.ba sa naznakom Vježba njemački jezik 1. Nakon par dana poslat ćemo Vam pregledanu verziju na vašu email adresu. Priča 1: Mutig Mutig