Posts by Fondacija Krila nade

Radionica: “Javni dug i poreski...

Radionica: “Javni dug i poreski sistem u Bosni i Hercegovini”

 Fondacija Krila nade i Centar za ekologiju i energiju Vas pozivaju na prezentaciju projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ čiji je cilj poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija. Pored javno-privatnog partnerstva koji je bio tema […]

RESOLVE: EAST

RESOLVE: EAST

RESOLVE:EAST je program razmjene mladih i umrežavanja na bazi pomirenja koji ima za cilj korištenje alata za rješavanja sukoba kao što su: simulacije, sportom za mir i druge alate, kao i edukaciju o rješavanju lokalnih sukoba i sukoba na razini zajednice, što će im kasnije omogućiti da budu lideri društvenih promjena i medijatori u svojim zajednicama. […]

JAVNI POZIV ZA OCD/NVO U PODRUČJU JAV...

JAVNI POZIV ZA OCD/NVO U PODRUČJU JAVNIH FINANSIJA

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/ NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”. BMPF poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz […]

Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH

Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH

U sklopu projekta pod nazivom „Zaštita djece od nasilja i promocija inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”, UNICEF je u BiH angažovao mnoge lokalne partnere. Kao članica “NEVAC” mreže Fondacija Krila nade je učestvovala sa aktivnostima usmjerenim na kreiranje mehanizama i alata za nezavisni monitoring i izvještavanje o nasilju […]

JEZIK / LANGUAGE