Nastavak Internet kampanje U sklopu projekta “Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu”

Untitled-2

U sklopu projekta “Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu” koji se realizira u saradnji sa In Fondacijom – fondacije za   unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i 4 sarajevske osnovne škole: OŠ ”Džemaludin Čaušević”, OŠ ”Čengic vila I”, OŠ ”Avdo Smajlović” i OŠ ”Fatima Gunić” nastavlja se sa Internetskom kampanjom o prevenciji nasilja.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o nasilju prema djeci i među djecom. Kroz kampanju ćemo dati odgovore i pokušati umjeriti ljude koji se nađu u ovakvim situacijama (stručnjake, roditelje, djecu školske dobi) ka dostupnim resursima razvijenim kroz projekat.

Jedan dio same kampanje su pripremili učenici osnovnih škola koje učestvuju u ovom projektu.

Učenici OŠ “Avdo Smajlović”

Učenici OŠ “Džemaludin Čaušević”

Učenici OŠ “Čengić Vila I”

JEZIK / LANGUAGE