Posts tagged #publicdebt

Workshop: “Public debt and tax ...

Workshop: “Public debt and tax justice in Bosnia and Herzegovina”

 Fondacija Krila nade i Centar za ekologiju i energiju Vas pozivaju na prezentaciju projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ čiji je cilj poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija. Pored javno-privatnog partnerstva koji je bio tema […]

PUBLIC CALL FOR CSOs/NGOs IN THE FIEL...

PUBLIC CALL FOR CSOs/NGOs IN THE FIELD OF PUBLIC FINANCES

Balkan Monitoring Public Finance ANNOUNCES: PUBLIC CALL FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS/ NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS WITHIN the European Commission’s CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015: Support to regional thematic networks of Civil Society Organizations – “CSOs as equal partners in monitoring public finances” Balkan Monitoring Public Finance invites all civil society organizations (CSOs) […]

JEZIK / LANGUAGE