Sedmica ljudskih prava

U sklopu sedmice ljudskih prava, Fondacija Krila nade je pripremila i vodila radionice o ljudskim i dječijim pravima u četiri osnovne škole u Sarajevu (OŠ Avdo Smajlović, OŠ Čengić Vila I, OŠ “Fatima Gunić” i OŠ “Džemaludin Čaušević”) te u Centru Fondacije Krila nade. Ove četiri škole su uključene u projekat ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnih oblika

Početak Internet kampanje u sklopu projekta: “Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu”

U sklopu projekta “Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu” koji se realizira u saradnji sa In Fondacijom – fondacije za   unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i 4 sarajevske osnovne škole: OŠ ”Džemaludin Čaušević”, OŠ ”Čengic vila I”, OŠ ”Avdo Smajlović” i OŠ ”Fatima Gunić” kreće se Internetskom kampanjom o prevenciji nasilja. Cilj kampanje

Nastavak projekta: ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu”

Fondacija Krila nade i ove godine, uz podršku In fondacije – fondacije za   unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH nastavlja projekat ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu”, koji je dio šireg programa usmjerenog ka prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovnim školama BiH. Cilj projekta je povećanje svijesti među svim sudionicima školskog procesa o

Evropski volonterski servis izvjestaj

Evropski Volonterski Forum je organizovan od strane SALTO SEE, SALTO EuroMed, SALTO EECA i Nacionalnih Agencija Turske i Slovenije i okupio je 54 učesnika iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Kipra, Egipta, Finske, Francuske, Njemačke, Gruzije, Grčke, Mađarske, Italije, Kosova, Lebanona, Moldavije, Maroka, Palestine, Portugala, Rusije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Turske i Ukrajine.