Seminar Samopomoć pri traženju posla

Dana 30. marta 2016 Fondacija Krila nade organizirala je još jedan seminar o samopomoći pri traženju posla za nezaposlene. Za razliku od prošlih koji su bili održani u prostorijama Fondacije, ovaj seminar je organizovan u saradnji sa organizacijom Žena za ženu iz Konjica, gdje je seminar i održan. Seminaru je prisustvovalo 10 nezaposlenih žena iz

Radionice o ulozi nastavnika u slučaju nasilja u školi

Fondacija Krila nade je realizirala radionice o ulozi nastavnika u slučaju nasilja u četiri sarajevske osnovne škole OŠ Fatima Gunić, OŠ Džemaludin Čaušević, OŠ Avdo Smajlović i OŠ Čengič Vila I, kojima je prisustvovalo 175 nastavnika, pedagoga i direktora škola. Namjera pripremljenih aktivnosti je bila senzibilizacija nastavnika na nasilje i adekvatno, pravovremeno reagovanje nastavnika na