Sigurna kuća Logo fin 18.4.24. v3-01

Prvi centar u Bosni i Hercegovini koji pruža rezidencijalnu podršku LGBTIQ+ zajednici.

Fondacija Krila nade u Sarajevu otvorila je prvu Sigurnu kuću/sklonište za LGBTIQ+ osobe sa područja Bosne i Hercegovine.

LGBTIQ+ zajednica u Bosni i Hercegovini suočava se sa značajnim izazovima i opasnostima zbog prevladavajućih društvenih stavova, diskriminacije i zakonskih ograničenja. Postoji značajan nedostatak usluga podrške i resursa posebno prilagođenih potrebama LGBTIQ+ pojedinaca/ki u Bosni i Hercegovini. Pristup podršci za mentalno zdravlje, društvenim centrima i sigurnim prostorima je ograničen, ostavljajući mnoge LGBTIQ+ osobe bez vitalne mreže podrške.

Važnost Sigurne kuće/skloništa očituje se u nekoliko značajnih segmenata:

  • Fizička sigurnost: LGBTIQ+ osobe često se suočavaju s diskriminacijom, uznemiravanjem, pa čak i nasiljem zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Sigurna kuća/sklonište pruža fizičko utočište od potencijalno opasnih situacija, poput izbacivanja iz kuće u kojoj su živjeli sa roditeljima, gdje mogu dobiti psiho-socijalnu podršku.
  • Emocionalna podrška: Mnoge LGBTIQ+ osobe doživljavaju odbacivanje i izolaciju od svoje porodice, prijatelja/ica i zajednica. Sigurna kuća/utočište nudi poticajno okruženje u kojem se mogu povezati s drugima koji razumiju njihova iskustva i pružaju empatiju, potvrdu i ohrabrenje, kroz pružanje stručne pomoći.
  • Prihvaćanje i afirmacija: U sigurnoj kući LGBTIQ+ osobe mogu biti autentične, bez straha od osude ili diskriminacije. Biti u okruženju koje potvrđuje njihovu autentičnost pomaže u njegovanju samoprihvaćanja, samopoštovanja i osjećaja pripadnosti.

Sigurna kuća za LGBTIQ+ osobe ključna je za osiguranje fizičke sigurnosti, pružanje emocionalne i psiho-socijalne podrške, nuđenje pristupa resursima, poticanje izgradnje zajednice i promicanje obrazovanja i svijesti. Služi kao svjetionik nade i solidarnosti u suočavanju s nedaćama i pomaže u stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve.

Sigurna kuća/utočište trenutno nudi:

  • siguran smještaj za LGBTIQ+ osobe koje su ostale bez doma
  • hranu tokom boravka u kući
  • higijenu, odjeću i druge potrepštine tokom boravka u kući
  • psihoterapijsku i savjetodavnu podršku
  • pravne savjete i podršku
  • jačanje ličnih kapaciteta kao osnove za ostvarenje samostalnog života

Ukoliko si LGBTIQ+ osoba iz BiH i roditelji su te izbacili iz kuće ili doživljavaš maltretiranje, uslovljavanje ili drugi oblik nasilja od strane ukućana zbog toga što si LGBTIQ+ osoba, mi smo tu za tebe da ti pružimo prelazno ali sigurno utočište gdje ćeš moći živjeti autentično i izgraditi svoje kapacitete za samostalan daljnji život.

Ukoliko imaš potrebu ili poznaješ nekog kome bi trebale usluge Sigurne kuće/skloništa, možeš se javiti na kontakt Fondacije Krila nade, na broj telefona: +387 62 772 591 ili putem maila: LGBTIQsigurnakuca@wings-of-hope.ba.

Ovaj program direktno osnažuje LGBTIQ+ zajednicu u BiH pružajući multidisciplinarne usluge koje se bave trenutnom potrebom za sigurnošću, domom i druženjem. Sigurna kuća/sklonište odmah odgovara na potrebe stanovanja, pravne i psihoterapijske pomoći, te savjetovanja. Kroz rezidencijalni program podupiremo naše korisnike/ce u izgradnji ličnih kapaciteta i vještina, te podržavanju reintegracije kao osnaženih članova/ica našeg društva.

Osnivanje ovog centra je podržano kroz projekat „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“ koji se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“. Sadržaj je isključiva odgovornost Krila nade i ni u kom slučaju ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije ili Vijeća Evrope.