Projekat: Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije.

Od početka 2016 godine, grupa od 10 organizacija iz 7 zemalja će sprovoditi projekat pod nazivom: “Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija” u sljedeće četiri godine.

Iako su organizacije civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana i ranije sprovodile aktivnosti nadgledanja javnih finansija i finansijskih instutucija te aktivnosti nisu sistematski sprovođene. Osim toga, uticaj organizacija civilnog društva ovog regiona u donošenju politika i odluka vezanih za javne finansije je loš. Dakle, organizacije civilnog društva su prepoznale rastuću potrebu za sistemskim nadgledanjem javnih finansija i finansijskih institucija. Postojeće znanje u regiji može biti unapređeno kroz razmjenu znanja i prenos među partnerima i drugim mrežama organizacija civilnog društva. U ciljanim zemljama razumijevanje šire javnosti o javnim finansijama je prilično nisko, stoga javne finansije trebaju biti približene građanima.

Cilj projekta je poboljšanje transparentnosti i odgovornosti politika i donošenje odluka u oblasti javnih finansija kroz jačanje uloge i glasa organizacija civilnog društva u praćenju institucija koje djeluju u oblasti javnih finansija. Na ovaj način, projekat će poboljšati znanje organizacija civilnog društva o javnim finansijama i međunarodnim finansijskim instituacijama i poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva u nadgledanju. Osim toga, to će pomoći u zagovaranju za transparetnost, odgovornost i efikasnost javnih institucija u javnim finansijama. Osim toga, ovaj projekat će poboljšati znanje u zagovaranju za održivost, transparetnost i odgovornost javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija. Također, ovaj projekat će povećati umreženost i saradnju organizacija civilnog društva za nadgledanje javnih finansija na regionalnom i nivo Evropske Unije. Na kraju, povećat će se razumijevanje kod medija i šire javnosti o izazovima javnih finansija i uticaju međunarodnih finansijskih institucija.

Ključne aktivnosti projekta su istraživanje i nadgledanje, zagovaranje, jačanje kapaciteta, transfer znanja/praksi i umrežavanje u području jedne od sljedećih četri teme:

  • javni dug,
  • javno-privatna partnerstva,
  • pravednost poreznog sistema,
  • infrastrukturni projekti