Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja školske djece

Fondacija Krila nade je završila pilot projekat ‘Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja školske djece’, koji je trajao deset mjeseci. Glavni cilj projekta je bilo rano prepoznavanje i tretman nasilnog ponašanja kod školske djece. Za pilot projekat su bile izabrane tri osnovne škole u Kantonu Sarajevo, OŠ Fatima Gunić, OŠ Džemaludin Čaušević i OŠ Čengić Vila I.

Postignuća Fondacije Krila nade u 2014 godini

Tokom 2014 godine Fondacija Krila nade je bila u mogućnosti da pruži pomoć velikom broju osoba. Izvedeno je 824 sati psihoterapije i savjetovanja. Psihoterapeuti su radili sa djecom, adolescentima i odraslim osobama. Među njima su bili kako muškarci tako i žene, LGBT osobe, studenti, zaposlene i nezaposlene osobe. Kurseve koje je organizirala Fondacije Krila nade