Third workshop as part of the project “CSOs as equal partners in monitoring public finance”

Centar za ekologiju i energiju je 23.11.2018. u Tuzli održao radionicu za predstavnike šest organizacija civilnog društva – OCD čiji su projekti odabrani za finansiranje po javnom pozivu, koji je proveden u okviru projekta “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“, koji se implementira uz finansijksu podršku Evropske Unije.

U cilju boljeg međusobnog povezivanja i sinhronizovanog djelovanja na radionici su sve organizacije prezentirale svoje planirane projekte. Na osnovu prezentacija i diskusije dogovoreno je njihovo međusobno povezivanje i zajedničko djelovanje na pojedinim aktivnostima.  Sa učesnicima se razogovaralo i o načinu izvještavanja, dato im je uputstvo na koji način da vode dokumentaciju i drugim detaljima vezanim za grant.

Da bi OCD prilikom implementacije projekta maksimalno doprinije postizanju općih i specifičnih ciljeva projekta, u okviru kojeg su odobreni, prezentiran im je projekat i njegovi ciljevi. Opći cilj krovnog projekta je poboljšanje odgovornosti i transparentnosti javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.Svih šest odobrenih projekata će doprinijeti ostvarivanju općeg projektnog cilja.

Agenda je dostupna u prilogu.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *