Workshop 2 as part of the project “CSOs as equal partners in monitoring public finance”

Fondacija Krila nade je 22.10.2018. je u prostorijama EU Info Centru u Sarajevu u sklopu projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ održala radionicu „Javni dug i poreski sistem u Bosni i Hercegovini“.

U toku radionice se diskutiralo sa predstavnicima ministarstva finansija BiH, poreske uprave i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovina kako da se riješe neodržive razine javnog duga u BiH i da li je moguće da se umanji porezna nejednakost u BiH.

Andreja Živković, jedan od autora analize o poreskom sistemu smatra da bez obzira na reforme koje su se desile u našem poreskom sistemu, on je i dalje baziran na oporezivanju konzumacije a ne bogatstvu. Dok su građani koji imaju prosječna primanja preopterećeni, korporacije plaćaju jednu od najmanjih stopa u Evropi. Sa tako uskom bazom za poreze, teško je finansirati javne servise ili pokrenuti investicije. Porezna nejednakost je direktno povezana i sa dugom.

Agenda je dostupna u prilogu.

Prezentacije korištene na radionici su dostupne u prilogu: Prezentacija Javni dug u BiH i Prezentacija Porezni sistem u BiH.

Share