EVS project in Slovenia

logo-woh-erasmusOmladinski centar Trbovlje zajedno sa Fondacijom Krila nade će implementirati projekat: A volunteering Invasion. Projekat će se implementirati od 1.10.2018. do 30.6.2019 godine.

Ideja projekta je da utiče na svijest o volontiranju u lokalnoj zajednici, prepoznavanju vrijednosti i utjecaja na sve uključene kao i širenje dobre prakse internacionalnog volontiranja.

Ideja projekta je da utiče na svijest o volontiranju u lokalnoj zajednici, prepoznavanju vrijednosti i utjecaja na sve uključene kao i širenje dobre prakse internacionalnog volontiranja.

UntitledVolonter/ka će dio svojih aktivnosti provoditi u omladinskom centru Trbovlje i dio u kulturnom centru Trbovlju. Volonter/ka će pomagat u organizaciji i implementaciji događaja, biti podržan/a da osmisli i implementira nove događaje te će joj biti omogućeno da nauči više o grafičkom dizajnu, uređivanju slika, video montaži, kao i da se počne koristiti novim medijskoj produkciji.

Dodatne informacije i info pack se mogu dobiti na upit na email: emina.hasanagic@wings-of-hope.ba

Poziv je otvoren do 5.6.2018 i potrebno je CV i motivaciono pismo poslati na international@mct.si

Share