BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Results of the public call for Kosovo

Balkan Monitoring Public Finance ANNOUNCES: RESULTS OF THE PUBLIC CALL FOR OCDs/ NGOs for Kosovo FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS WITHIN the European Commission’s CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015: Support to regional thematic networks of Civil Society Organizations – “CSOs as equal partners in monitoring public finances”. We would like to thank all applicants for

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Results of the public call for Montenegro

Balkan Monitoring Public Finance ANNOUNCES: RESULTS OF THE PUBLIC CALL FOR OCDS/ NGOs for Montenegro FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS WITHIN the European Commission’s CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015: Support to regional thematic networks of Civil Society Organizations – “CSOs as equal partners in monitoring public finances”. We would like to thank all applicants

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Results of the public call for Macedonia

Balkan Monitoring Public Finance ANNOUNCES: RESULTS OF THE PUBLIC CALL FOR OCDs/ NGOs for Macedonia  FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS WITHIN the European Commission’s CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015: Support to regional thematic networks of Civil Society Organizations – “CSOs as equal partners in monitoring public finances” We would like to thank all applicants

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Conference

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, Vas poziva na konferenciju koju organizira u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija.“ Na konferenciji će biti govora o energetskoj traniziciji i ulozi lokalnih zajednica, kao i o ekonomskim aspektima