logo

Implementiran projekat Resolve: East

Fondacija Krila nade je uspješno završila projekat RESOLVE:EAST; program razmjene mladih i umrežavanja na bazi pomirenja koji ima za cilj korištenje alata za rješavanja sukoba kao što su: simulacije, sportom za mir i druge alate, kao i edukaciju o rješavanju lokalnih sukoba i sukoba na razini zajednice, što će im kasnije omogućiti da budu lideri

logo

Održana radionica Resolve: Youth radionica izgradnje vještina efektivnog komuniciranja i rješavanja konflikata

Fondacijom Krila Nade je u saradnji sa Uredom za Podršku studentima organizovala Resolve Youth: Radionicu izgradnje vještina efektivnog komuniciranja i rješavanja konflikata za studente Univerziteta u Sarajevu. Radionica je održana u velikoj sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Radionica je održana u sklopu projekta Resolve: East koji je okupio mlade iz BiH, Gruzije,