BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Saopćenje za javnost

 Održivost javnog duga i poreskog sistema u Bosni i Hercegovini postaje upitan Sarajevo, 22. oktobar 2018 – Danas je u sklopu projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ održana radionica „Javni dug i poreski sistem u Bosni i Hercegovini“. U isto vrijeme je ovo je bila prilika da se diskutira sa predstavnicima ministarstva