Resolve Youth: Radionica izgradnje vještina efektivnog komuniciranja i rješavanja konflikata

RESOLVELogoBU sklopu projekta RESOLVE: East, Fondacija Krila nade u saradnji sa Uredom za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu organizuje Resolve Youth: Radionicu izgradnje vještina efektivnog komuniciranja i rješavanja konflikata za studente Univerziteta u Sarajevu koja će se održati 14. marta 2019. od 16:00 do 18:00 h u velikoj sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (ulica Zmaja od Bosne 8).

Svrha radionice je da se studenti sa različitih fakulteta okupe na jednom mjestu, razgovaraju o tehnikama komunikacije i rješavanja konflikta, informišu o Erasmus+ prilikama za mlade, te razmijene svoja iskustva. Radionicu će voditi učesnici Erasmus+ projekta RESOLVE: East koji ima za cilj da se po njegovom završetku organizuju društvene aktivnosti te znanje i vještine o tehnikama komunikacije i rješavanja konflikta razviju kod mladih ljudi.Rok za prijavu na radionicu je 07.03. (23:59 h). Molimo Vas da do ovog roka popunite i pošaljete aplikacionu formu. Obavještenje o prihvatanju Vaše prijave i mogućnosti sudjelovanja u radionici možete očekivati najkasnije do 12.03.2019. godine.

Projekat je kofinansiran od strane Erasmus+ Programa.

E+_co-funded_version

Share

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *