BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Rezultati javnog poziva za Bosnu i Hercegovinu

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/ NEVLADINE ORGANIZACIJE za Bosnu i Hercegovinu ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”. Želimo zahvaliti svim podnosiocima prijava na

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Radionica 2 u sklopu projekta “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”

Fondacija Krila nade je 22.10.2018. je u prostorijama EU Info Centru u Sarajevu u sklopu projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ održala radionicu „Javni dug i poreski sistem u Bosni i Hercegovini“. U toku radionice se diskutiralo sa predstavnicima ministarstva finansija BiH, poreske uprave i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovina kako

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Pitanja vezana za javni poziv

Pitanja koja su stigla na adresu projektnih kordinatora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Makedonije. 1. Pitanje: Obzirom da aktivnosti projekta mogu uključivati: Medijske članke, programe, serijale i kampanje moje  pitanje  glasi: da li privatna radio stanica sa tematskim medijskim projektom  može aplicirati na  ovaj javni poziv? Odgovor: Učešće u ovom

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Saopćenje za javnost

 Održivost javnog duga i poreskog sistema u Bosni i Hercegovini postaje upitan Sarajevo, 22. oktobar 2018 – Danas je u sklopu projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ održana radionica „Javni dug i poreski sistem u Bosni i Hercegovini“. U isto vrijeme je ovo je bila prilika da se diskutira sa predstavnicima ministarstva