Razvoj socijalnih vještina – Ko...

Razvoj socijalnih vještina – Kognitivno bihevioralna terapija igrom za osnovce

U okviru projekta pod nazivom ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu” koji je ove godine podržala Općina Novo Sarajevo, u dvije škole u Kantonu Sarajevo osnovale su se grupe za razvoj socijalnih vještina. Program za razvoj socijalnih vještina, u trajanju od osam sesija se bazira na Kognitivno bihevioralnoj terapiji igrom. Ova vrsta terapije ima […]

Vršnjačka podrška

Vršnjačka podrška

U okviru projekta pod nazivom ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu” koji je ove godine podržala Općina Novo Sarajevo, u dvije škole u Kantonu Sarajevo osnovale su se grupe vršnjačke podrške. Ove grupe okupljaju djecu od petog do devetog razreda s ciljem da se članovi grupe dodatno informiraju o vršnjačkom nasilju i da u […]

Opće informacije vezane za nasilje

Opće informacije vezane za nasilje

Međuvršnjačko nasilje ili bullying je oblik agresivnog ponašanja, koje se ponavlja kroz vrijeme, čiji je glavni cilj da se druga osoba zastraši ili povrijedi (fizički ili psihički). Može biti direktno ili indirektno, verbalno, fizičko, emocionalno, ekonomsko, seksualno i kulturalno. Ključno obilježje međuvršnjačkog nasilja, kao socijalne interakcije je nesrazmjer moći između djeteta nasilnika i djeteta žrtve, […]

Kognitivno-bihevioralni tretman nasil...

Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnih oblika ponašanja kod školske djece

Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnih oblika ponašanja kod školske djece Studije o vršnjačkom nasilju u školama skoro dosljedno pokazuju da škole u kojima se djeca osjećaju prihvaćeno i cijenjeno, imaju manji rizik od šire pojave nasilničkog ponašanja među djecom. Važan  dio aktivnosti Fondacije Krila nade je usmjeren na kreiranje okruženja koje će biti suportivno  i podržavajuće za sve njegove […]

JEZIK / LANGUAGE