Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnih oblika ponašanja kod školske djece

ONS

Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnih oblika ponašanja kod školske djece

Studije o vršnjačkom nasilju u školama skoro dosljedno pokazuju da škole u kojima se djeca osjećaju prihvaćeno i cijenjeno, imaju manji rizik od šire pojave nasilničkog ponašanja među djecom. Važan  dio aktivnosti Fondacije Krila nade je usmjeren na kreiranje okruženja koje će biti suportivno  i podržavajuće za sve njegove učenike i učenice. Fondacija Krila nade nastavlja s projektom pod nazivom ”Kognitivno-bihevioralni tretman nasilnog ponašanja za školsku djecu” koji je ove godine podržala Općina Novo Sarajevo.

rad ucenika

Cilj projekta je povećanje svijesti među svim sudionicima školskog procesa o problemu vršnjačkog nasilja, njegovim uzrocima, i negativnim posljedicama, kao i rana identifikacija i tretman nasilnih oblika ponašanja, i pružanje psihološke podrške žrtvama nasilja. Pored individualnog i grupnog savjetodavnog  rada sa djecom i roditeljima, projekat je ove godine uključivao i dodatne aktivnosti koje su podrazumijevale uključivanje šireg školskog konkteksta u rješavanje problema nasilja među djecom. Dodatne aktivnosti su uključile edukaciju za nastavno osoblje obje škole i kreiranje grupa vršnjačke podrške u obje škole.

Edukacija nastavnog osoblja obuhvata teme vezane za prevenciju vršnjačkog nasilja, s fokusom na nasilje putem Interneta kao i edukaciju o  važnosti razvoja pozitivne klime u razredima i veće kohezivnosti među učenicima.

vrsnjacka grupa cengic vila I 2

Druga aktivnost koja je usmjerena ka kreiranju pozitivnijeg i sigurnijeg okruženja za djecu jeste organiziranje tzv. vršnjačkih grupa podrške. Vršnjačke  grupe podrške za cilj imaju obezbjeđivanje direktne podrške žrtvama vršnjačkog nasilja, skretanje pažnje cijele školske zajednice na problem nasilja među djecom i mladima, kao i organiziranje školskih događaja i radionica koje će promovisati pozitivne vrijednosti i kreirati klimu ”brige” unutar školske zajednice koja  ne toleriše nasilje i  koja je sigurno okruženje za sve u nju uključene. Svi članovi grupe vršnjačke podrške su, kroz deset edukativnih radionica, imali priliku  da se detaljnije upoznaju sa problemom nasilja među djecom i mladima, faktorima koji doprinose njegovom javljanju, kao i mogućnostima direktne i indirektne intervencije  u pojedinačnim slučajevima.

U projektu učestvuju dvije škole iz Kantona Sarajevo, koje su poznate po aktivnom zalaganju za stalno unapređenje odgojno-obrazovnog procesa. To su škole OŠ ”Čengic Vila I” i OŠ „Grbavica II”.

Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo.

Podijeli