Konferencija

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, Vas poziva na
konferenciju koju organizira u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni
partneri u nadgledanju javnih finansija.“

Na konferenciji će biti govora o energetskoj traniziciji i ulozi lokalnih zajednica, kao i o ekonomskim aspektima
energetske tranzicije i mogućim modalitetima finansiranja tranzicije na lokalnom nivou. Pored toga, govoriće se
o ulasku privatnog sektora i kapitala u projekte vezane za termoelektrane, a biće prezentirana i studija “Javna
infrastruktura – u čijem interesu?“.

Učešće na konferenciji je besplatno, ali radi organizacijskih razloga, poželjno je da se prijavite ovdje.

Pozvnicu je moguće pronaći ovdje.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *