european union

Prva radionica u okviru projekta “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija“

28.11.2017. godine, Centar za ekologiju i energiju i Fondacija Krila nade su organizirali radionicu na kojoj su prezentirali projekat “Organizacije civilnog društva kao jedaki partneri u nadgledanju javnih finansija“ čiji je cilj poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.