BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Rezultati javnog poziva za Makedoniju

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/ NEVLADINE ORGANIZACIJE za Makedoniju ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”. Želimo zahvaliti svim podnosiocima prijava na trudu uloženom

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Konferencija

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, Vas poziva na konferenciju koju organizira u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija.“ Na konferenciji će biti govora o energetskoj traniziciji i ulozi lokalnih zajednica, kao i o ekonomskim aspektima

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Rezultati javnog poziva za Bosnu i Hercegovinu

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/ NEVLADINE ORGANIZACIJE za Bosnu i Hercegovinu ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”. Želimo zahvaliti svim podnosiocima prijava na

BALKAN-MONITORING-PUBLIC-FINANCES_LOGO-300x140

Pitanja vezana za javni poziv

Pitanja koja su stigla na adresu projektnih kordinatora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Makedonije. 1. Pitanje: Obzirom da aktivnosti projekta mogu uključivati: Medijske članke, programe, serijale i kampanje moje  pitanje  glasi: da li privatna radio stanica sa tematskim medijskim projektom  može aplicirati na  ovaj javni poziv? Odgovor: Učešće u ovom